Journal article

Теоретичний та Прикладний Аспекти Правил Макроекономічної Політики В Контексті Фінансування Освіти

Year:

2018

Published in:

Економічна теорія
правила політикифіскальні правиламонетарні правила. освітня сфераінституціоналізація правил політики

Проаналізовано два аспекти правил політики уряду – теоретичний та прикладний – й зроблено акцент на правилах фінансування освітньої сфери. Важливість дослідження правил політики та їх використання в процесі прийняття рішень визначається передусім тим, що саме правила змушують органи публічного управління працювати на довгострокову перспективу та роблять ці органи більш відкритими. Метою дослідження є вирішення наукової проблеми уточнення змісту та розмежування двох зазначених аспектів правил політики уряду на загальному та конкретному (освітньому) рівні. Сформульована мета дослідження є особливо актуальною для національних економік з незавершеними інституційними реформами, до яких належить українська економіка. Адже визнання та реалізація правил стає осердям інституційних реформ. Методологічною основою дослідження стали декілька незаперечних ідей, які вже зараз формують теоретичний фундамент аналізу правил макроекономічної політики. Теоретичний аспект правил політики спирається на досвід у царині досліджень і фіскальних, і монетарних правил. Його вдосконалення пов’язано не лише з конкретною формою (способом) подання правил, а й з їх імплементацію у теоретичні моделі загальної рівноваги та економічного зростання. Прикладний аспект правил фінансування освіти передбачає перетворення їх в інструмент публічного управління. Це, на думку авторів, означає публічне визнання та законодавче оформлення урядом певних цільових показників, їх індикаторів та макрофінансових залежностей, а також дотримання певних процедур на виконання правил, застосування санкцій та ідентифікацію суб’єктів відповідальності. Обґрунтоване правило в освітній сфері дає відповідь на питання, як повинні змінюватись певні показники фінансування освіти при зміні макроекономічних та інших показників, що визначають стан націо-нальної економіки та суспільства. Теоретичне значення отриманих результатів полягає в імплементації фінансових правил у сфері освіти у вигляді рівнянь в процес макроекономічного аналізу. Практичне значення результатів полягатиме в окресленні проблем інституалізації правил політики та формулюванні пропозицій з їх реалізації в освітній сфері. Усвідомлення змісту правил фінансування освіти, їх доцільна інституціоналізація стає важливим елементом публічного управління будь-якою національною економікою з огляду на особливу роль, яку виконує освіта.

Other publications by

37 publications found

2023
Journal article

Застосування Теорії Поведінкової Економіки в Оцінюванні Освітньої Сфери

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Conference proceedings

Громадянська Освіта як Відповідь Навиклики Сучасності та Майбутнього

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2021
Journal article

Публічна Політика та Аналіз Вигід та Витрат

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Public Administration of Educational Sphere in Emergencies: General Approaches and National Features

Publisher: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Journal article

Education and Economic Certainty: The Relationship of the Phenomena and Implementation Peculiarities Regarding the Real Estate Market

Publisher: The Economics of Uncertainty: Content, Evaluation, and Regulation

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko

2023
Journal article

Освіта як Інструмент Для Забезпечення Сталого Відновлення та Розвитку в Умовах Надзвичайних Ситуацій

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Digital Transformations of Education Policy

Publisher: Baltic Journal of Economic Studies

Authors: Vira Usyk, Yurii Safonov, Ievgen Bazhenkov

2018
Journal article

Порядок Встановлення Фінансових Правил в Сфері Освіти: Прикладний Аспект

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Публічне Управління Освітньою Сферою в Надзвичайних Ситуаціях

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2021
Journal article

Оцінювання Ефективності Правил Фінансування Освіти

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk