Journal article

Публічне Управління Освітньою Сферою в Надзвичайних Ситуаціях

Year:

2022

Published in:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors:

публічне управління
сфера освіти
надзвичайні ситуації

Органи публічної влади повинні приділяти більше уваги освіті як стратегічній сфері розвитку суспільства, особливо в умовах надзвичайних ситуацій. У результаті пандемії 110 COVID-19 екстрене управління освітою об’єктивно стало невід’ємною складовою публічного управління в багатьох країнах світу. Виявляючи варіації (відмінності) у реакціях (ставленні, перевагах-недоліках тощо) ключових суб’єктів освітнього процесу (викладачів і студентів) щодо онлайн освіти можна обґрунтувати зміни у системі публічного управління освітою. 

Related by autor

37 publications found

2023
Journal article

Застосування Теорії Поведінкової Економіки в Оцінюванні Освітньої Сфери

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Conference proceedings

Громадянська Освіта як Відповідь Навиклики Сучасності та Майбутнього

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2021
Journal article

Публічна Політика та Аналіз Вигід та Витрат

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Public Administration of Educational Sphere in Emergencies: General Approaches and National Features

Publisher: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2021
Journal article

Оцінювання Ефективності Правил Фінансування Освіти

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk

2023
Journal article

Освіта як Інструмент Для Забезпечення Сталого Відновлення та Розвитку в Умовах Надзвичайних Ситуацій

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Digital Transformations of Education Policy

Publisher: Baltic Journal of Economic Studies

Authors: Vira Usyk, Yurii Safonov, Ievgen Bazhenkov

2018
Journal article

Порядок Встановлення Фінансових Правил в Сфері Освіти: Прикладний Аспект

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Education and Economic Certainty: The Relationship of the Phenomena and Implementation Peculiarities Regarding the Real Estate Market

Publisher: The Economics of Uncertainty: Content, Evaluation, and Regulation

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko

2021
Journal article

Освіта та Економічна Визначеність: Зв’язок Явищ та Особливості Реалізації Щодо Ринку Нерухомості

Publisher: Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko