Journal article

Освіта та Економічна Визначеність: Зв’язок Явищ та Особливості Реалізації Щодо Ринку Нерухомості

Year:

2021

Published in:

Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання
освіта як фактор економічної визначеності
освітня політика
людський капітал
сталий розвиток
професіоналізація освіти
професіональна освіта для ринку нерухомості

Розділ присвячено аналізу зв’язку між освітою та економічною визначеністю. Досліджено передавальні ланки в реалізації цього зв’язку. Окреслено вимоги до змісту і форм освіти з огляду на потреби сталого розвитку, нагромадження людського капіталу та реалізації результативної освітньої політики. Акцентовано увагу на підготовці фахівців для українського ринку нерухомості. Окреслено ті проблеми професіоналізації освіти для ринку нерухомості, вирішення яких сприятиме стабілізації ситуації власне на цьому ринку та в національній економіці загалом.

Related by autor

37 publications found

2023
Journal article

Застосування Теорії Поведінкової Економіки в Оцінюванні Освітньої Сфери

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2023
Journal article

Освіта як Інструмент Для Забезпечення Сталого Відновлення та Розвитку в Умовах Надзвичайних Ситуацій

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Публічне Управління Освітньою Сферою в Надзвичайних Ситуаціях

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2018
Journal article

Порядок Встановлення Фінансових Правил в Сфері Освіти: Прикладний Аспект

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Education and Economic Certainty: The Relationship of the Phenomena and Implementation Peculiarities Regarding the Real Estate Market

Publisher: The Economics of Uncertainty: Content, Evaluation, and Regulation

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko

2022
Conference proceedings

Громадянська Освіта як Відповідь Навиклики Сучасності та Майбутнього

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Digital Transformations of Education Policy

Publisher: Baltic Journal of Economic Studies

Authors: Vira Usyk, Yurii Safonov, Ievgen Bazhenkov

2021
Journal article

Публічна Політика та Аналіз Вигід та Витрат

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Public Administration of Educational Sphere in Emergencies: General Approaches and National Features

Publisher: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2021
Journal article

Оцінювання Ефективності Правил Фінансування Освіти

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk