Journal article

Публічна Політика та Аналіз Вигід та Витрат

Year:

2021

Published in:

Ефективна економіка

Authors:

аналіз вигід та витрат; інструментарій; політика; стейкхолдери; політична пропозиція; пандемія

Використання інструменту аналіз вигід та витрат при створенні та впровадженні політики є актуальним питанням, особливо в період невизначеності та існування проблем світового характеру, що торкаються людських життів. Цей інструмент не є панацеєю для прийняття ефективних та правильних рішень, але однозначно допомагає приймати більш зважені рішення, обирати саме той варіант політичної пропозиції, де вигоди перевищують витрати або ж є більшими за одних і тих же витрат. Основне правило – це чіткість дотримання алгоритму, неупередженість та відсутність суб’єктивізму при оцінці наслідків та результатів. Саме цей інструмент допомагає урядам багатьох країн та керівним органам міжнародних організацій створювати більш системну та обдуману політику, передбачати наслідки, враховувати практично всі витрати та вигоди та обирати з-поміж кількох варіантів найоптимальніший. Так, в період пандемії аналіз витрат та вигід також став одним з основних інструментів для аналізу пропонованої політики. І хоч очікувані наслідки для тої чи іншої політики завжди невизначені до впровадження та реалізації політики, але процес проведення аналізу вигід та витрат допомагає зосередитися на тих аспектах політики, які є найбільш затратними та найбільш вигідними.

Other publications by

37 publications found

2023
Journal article

Застосування Теорії Поведінкової Економіки в Оцінюванні Освітньої Сфери

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Conference proceedings

Громадянська Освіта як Відповідь Навиклики Сучасності та Майбутнього

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2018
Journal article

Порядок Встановлення Фінансових Правил в Сфері Освіти: Прикладний Аспект

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Публічне Управління Освітньою Сферою в Надзвичайних Ситуаціях

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2021
Journal article

Оцінювання Ефективності Правил Фінансування Освіти

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk

2023
Journal article

Освіта як Інструмент Для Забезпечення Сталого Відновлення та Розвитку в Умовах Надзвичайних Ситуацій

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Digital Transformations of Education Policy

Publisher: Baltic Journal of Economic Studies

Authors: Vira Usyk, Yurii Safonov, Ievgen Bazhenkov

2022
Journal article

Public Administration of Educational Sphere in Emergencies: General Approaches and National Features

Publisher: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Journal article

Education and Economic Certainty: The Relationship of the Phenomena and Implementation Peculiarities Regarding the Real Estate Market

Publisher: The Economics of Uncertainty: Content, Evaluation, and Regulation

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko

2021
Journal article

Освіта та Економічна Визначеність: Зв’язок Явищ та Особливості Реалізації Щодо Ринку Нерухомості

Publisher: Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko