Journal article

Правило Частки Витрат на Освіту У Регулюванні Освітньої Сфери

Year:

2018

Published in:

Економічний аналіз

Authors:

освіта; макроекономічне правило; частка у ВВП; витрати на освіту; рівень вищої освіти; рівень початкової освіти

Освітня сфера є стратегічно важливим сектором розвитку суспільства і держави. Фінансовий аспект є одним із найбільш проблемних аспектів системи освіти. Тому актуальним є питання визначення показників впливу на обсяг фінансування сфери освіти. Мета. У статті проаналізовано правило макроекономічної політики уряду, зокрема правило фінансування освітньої сфери Метод (методологія) У дослідженні використано методологію аналізу макроекономічних правил. Аналіз проведено за допомогою економіко-математичних методів та програмного забезпечення STATISTICA. Результати. Прикладний результат дослідження полягає у визначенні та застосуванні певного алгоритму, який окреслює ідею правила та відбирає з використанням статистичних методів аналізу ті макроекономічні змінні, які дійсно впливають на освітню сферу. Обґрунтоване правило, на думку авторів, дає відповідь на питання, як будуть змінюватись показники фінансування освіти при зміні показників, які визначають частку людей з певним рівнем освіти. 

Other publications by

37 publications found

2023
Journal article

Застосування Теорії Поведінкової Економіки в Оцінюванні Освітньої Сфери

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Conference proceedings

Громадянська Освіта як Відповідь Навиклики Сучасності та Майбутнього

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2021
Journal article

Публічна Політика та Аналіз Вигід та Витрат

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Public Administration of Educational Sphere in Emergencies: General Approaches and National Features

Publisher: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Journal article

Education and Economic Certainty: The Relationship of the Phenomena and Implementation Peculiarities Regarding the Real Estate Market

Publisher: The Economics of Uncertainty: Content, Evaluation, and Regulation

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko

2023
Journal article

Освіта як Інструмент Для Забезпечення Сталого Відновлення та Розвитку в Умовах Надзвичайних Ситуацій

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Digital Transformations of Education Policy

Publisher: Baltic Journal of Economic Studies

Authors: Vira Usyk, Yurii Safonov, Ievgen Bazhenkov

2018
Journal article

Порядок Встановлення Фінансових Правил в Сфері Освіти: Прикладний Аспект

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Публічне Управління Освітньою Сферою в Надзвичайних Ситуаціях

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2021
Journal article

Оцінювання Ефективності Правил Фінансування Освіти

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk