Journal article

Оцінка Внеску Освіти у Формування Ознак Сучасної Економіки

Year:

2018

Published in:

Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки»

Authors:

освіта
економіка
індекс
рейтингування
конкурентоспроможність
інноваційність
економіка знань

Мета статті полягає в аналізі структури міжнародних інтегральних індексів з акцентом на групі освітніх показників задля підтвердження внеску освіти саме у формування ознак сучасної економіки. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та порівняння, систематизації та узагальнення. Результатом дослідження є доведення факту впливу показників освіти на формування суттєвих ознак сучасної економіки знань. Детальний аналіз визнаних світовою спільнотою міжнародних рейтингів довів, що сфера освіти та науки відіграє важливе значення в соціально-економічному розвитку країн. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що науково-освітній вимір у міжнародних рейтингах займає від 10 до 33 % і є визначальним для вимірювання конкурентоспроможності країн або інших аспектів розвитку національних економік. Подальші результати дослідження полягатимуть в оцінці науково-освітнього виміру та його значення в економіці України, що дасть змогу зробити висновок про освітньо-науковий потенціал країни, про зміни, які відбулися у сфері освіти та науки протягом останніх років, і про ефективність освітньої політики.

Other publications by

37 publications found

2023
Journal article

Застосування Теорії Поведінкової Економіки в Оцінюванні Освітньої Сфери

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Conference proceedings

Громадянська Освіта як Відповідь Навиклики Сучасності та Майбутнього

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2021
Journal article

Публічна Політика та Аналіз Вигід та Витрат

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Public Administration of Educational Sphere in Emergencies: General Approaches and National Features

Publisher: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Journal article

Education and Economic Certainty: The Relationship of the Phenomena and Implementation Peculiarities Regarding the Real Estate Market

Publisher: The Economics of Uncertainty: Content, Evaluation, and Regulation

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko

2023
Journal article

Освіта як Інструмент Для Забезпечення Сталого Відновлення та Розвитку в Умовах Надзвичайних Ситуацій

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Digital Transformations of Education Policy

Publisher: Baltic Journal of Economic Studies

Authors: Vira Usyk, Yurii Safonov, Ievgen Bazhenkov

2018
Journal article

Порядок Встановлення Фінансових Правил в Сфері Освіти: Прикладний Аспект

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Публічне Управління Освітньою Сферою в Надзвичайних Ситуаціях

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2021
Journal article

Оцінювання Ефективності Правил Фінансування Освіти

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk