Journal article

Освітній Кластер як Основа Формування Інформаційної Економіки та Економіки Знань

Year:

2019

Published in:

The Problems of Economy

Authors:

освіта
освітня сфера
економіка знань
інноваційна економіка
інформаційна економіка
освітній кластер

Мета статті полягає у розмежуванні понять «економіка знань», «інноваційна економіка», «інформаційна економіка», «освітній кластер», «освітня сфера». Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто еволюцію цих понять і встановлено взаємозв’язки між ними. Обґрунтовано, що освітня сфера має функціональний та організаційний аспекти. За результатами аналізу визначено, що освітній кластер розглядається як сучасна форма освітньої сфери в межах становлення нових типів економіки, де ядром розвитку є дослідницький університет. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є, по-перше, аналіз становлення феномена «дослідницького університету» та, по-друге, кількісна оцінка частки освітньої сфери в національній економіці в країнах, що мають різний рівень розвитку, в тому числі в Україні. Подальші дослідження щодо особливостей сфери освіти є важливими для вирішення наукової проблеми формулювання та реалізації в практиці публічного управління освітньою сферою певних фінансових правил.

Other publications by

37 publications found

2023
Journal article

Застосування Теорії Поведінкової Економіки в Оцінюванні Освітньої Сфери

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Conference proceedings

Громадянська Освіта як Відповідь Навиклики Сучасності та Майбутнього

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2021
Journal article

Публічна Політика та Аналіз Вигід та Витрат

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Public Administration of Educational Sphere in Emergencies: General Approaches and National Features

Publisher: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2022
Journal article

Education and Economic Certainty: The Relationship of the Phenomena and Implementation Peculiarities Regarding the Real Estate Market

Publisher: The Economics of Uncertainty: Content, Evaluation, and Regulation

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko

2023
Journal article

Освіта як Інструмент Для Забезпечення Сталого Відновлення та Розвитку в Умовах Надзвичайних Ситуацій

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Digital Transformations of Education Policy

Publisher: Baltic Journal of Economic Studies

Authors: Vira Usyk, Yurii Safonov, Ievgen Bazhenkov

2018
Journal article

Порядок Встановлення Фінансових Правил в Сфері Освіти: Прикладний Аспект

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Публічне Управління Освітньою Сферою в Надзвичайних Ситуаціях

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2021
Journal article

Оцінювання Ефективності Правил Фінансування Освіти

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk