Journal article

Освіта в Забезпеченні Стійкого Економічного Зростання

Year:

2018

Published in:

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка

Authors:

освіта
економічне зростання
фінансування освіти
людський капітал
економіка знань

В статті аналізуються різні точки зору щодо питання ролі освіти у забезпеченні економічного зростання. Результатом теоретичного аналізу сформульованій у статті проблеми є висновок про наявність а арсеналі сучасної макроекономіки достатнього інструментарію для доведення зв’язку між показниками сфери освіти та показниками економічного зростання. Прикладний результат дослідження полягає у встановленні певних закономірностей щодо впливу рівня освіти в країні на її економічний розвиток. Наступним етапом дослідження є обґрунтування підходу до визначення зв’язку між екзогенними показниками сфери освіти, які пов’язані з її віковою структурою, фінансуванням та рівнем інноваційності та ендогенним показником – економічним зростанням.

Other publications by

37 publications found

2023
Journal article

Застосування Теорії Поведінкової Економіки в Оцінюванні Освітньої Сфери

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2023
Journal article

Освіта як Інструмент Для Забезпечення Сталого Відновлення та Розвитку в Умовах Надзвичайних Ситуацій

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Публічне Управління Освітньою Сферою в Надзвичайних Ситуаціях

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2018
Journal article

Порядок Встановлення Фінансових Правил в Сфері Освіти: Прикладний Аспект

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Education and Economic Certainty: The Relationship of the Phenomena and Implementation Peculiarities Regarding the Real Estate Market

Publisher: The Economics of Uncertainty: Content, Evaluation, and Regulation

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko

2022
Conference proceedings

Громадянська Освіта як Відповідь Навиклики Сучасності та Майбутнього

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Digital Transformations of Education Policy

Publisher: Baltic Journal of Economic Studies

Authors: Vira Usyk, Yurii Safonov, Ievgen Bazhenkov

2021
Journal article

Публічна Політика та Аналіз Вигід та Витрат

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Public Administration of Educational Sphere in Emergencies: General Approaches and National Features

Publisher: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2021
Journal article

Оцінювання Ефективності Правил Фінансування Освіти

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk