Working paper

Фінансові Правила Уряду в Розвитку Сфери Національної Освіти

Year:

2020

Published in:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors:

освіта
правила політики уряду
публічне управління національною економікою
інституціоналізація правил

У дисертаційній роботі здійснено аналіз сфери освіти та механізму її фінансового забезпечення з метою формулювання фінансових правил у сфері освіти. Зокрема, висвітлено питання: оцінювання ролі сфери освіти з огляду на її цілі в сучасній економіці, теорії та історії формулювання фінансових правил і досвіду їх застосування в різних країнах світу, особливостей застосування фінансових правил у регулюванні освітньої сфери, ресурсного забезпечення сфери освіти в світі та в Україні, інституціоналізації правил фінансування освіти в законодавстві України, що регулює сферу освіти. У роботі вирішується проблема, яка полягає в уточненні змісту правил політики уряду на загальному (регулювання всієї національної економіки) та конкретному (освітньому) рівнях. Теоретичний аспект правил політики визначено як такий, що спирається на досвід в царині досліджень і фіскальних, і монетарних правил при акцентування уваги на поданні цих правил як залежностей між показниками фінансування освіти та іншими макрофінансовими, ресурсними тощо показниками. Прикладний аспект правил фінансування освіти передбачає перетворення їх в інструмент публічного управління. Теоретичне значення отриманих результатів дослідження полягає в ідентифікації фінансових правил у сфері освіти та їхньому використанні в макроекономічному аналізі. Практичне значення результатів дослідження пов’язане з пропозиціями щодо інституціоналізації фінансових правил та з обґрунтуванням стратегії розвитку української освіти на основі імплементації правил її фінансування урядом з використанням методики RBM.

Other publications by

37 publications found

2023
Journal article

Застосування Теорії Поведінкової Економіки в Оцінюванні Освітньої Сфери

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2023
Journal article

Освіта як Інструмент Для Забезпечення Сталого Відновлення та Розвитку в Умовах Надзвичайних Ситуацій

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Публічне Управління Освітньою Сферою в Надзвичайних Ситуаціях

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2018
Journal article

Порядок Встановлення Фінансових Правил в Сфері Освіти: Прикладний Аспект

Publisher: Стратегія економічного розвитку України

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Education and Economic Certainty: The Relationship of the Phenomena and Implementation Peculiarities Regarding the Real Estate Market

Publisher: The Economics of Uncertainty: Content, Evaluation, and Regulation

Authors: Vira Usyk, Viktor Dziubko

2022
Conference proceedings

Громадянська Освіта як Відповідь Навиклики Сучасності та Майбутнього

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Digital Transformations of Education Policy

Publisher: Baltic Journal of Economic Studies

Authors: Vira Usyk, Yurii Safonov, Ievgen Bazhenkov

2021
Journal article

Публічна Політика та Аналіз Вигід та Витрат

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk

2022
Journal article

Public Administration of Educational Sphere in Emergencies: General Approaches and National Features

Publisher: Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development

Authors: Vira Usyk, Iryna Radionova

2021
Journal article

Оцінювання Ефективності Правил Фінансування Освіти

Publisher: Ефективна економіка

Authors: Vira Usyk