Journal article

Розвиток Логістичних Підприємств України: Проблеми та Перспективи

Year:

2017

Published in:

Бізнес Інформ
підприємство
логістика
логістичне підприємство
логістична галузь
логістичний ринок
бізнес-модель.

Мета статті полягає у висвітленні головних проблем, дослідженні розвитку логістичних підприємств у контексті змін їх бізнес-моделей та визначенні основних напрямків розвитку. Розглянуто та описано основні етапи розвитку логістичного ринку України, визначено та охарактеризовано його сучасний етап. Проаналізовано зміни бізнес-моделей компаній, притаманні кожному етапу розвитку ринку. За результатами аналізу індексу логістичної активності (LPI) встановлено значне відставання рівня розвитку логістичної галузі України від провідних країн світу. Виділено та охарактеризовано чотири групи факторів: політико-правові, інфраструктурні, економічні та соціальні, які стримують розвиток вітчизняних логістичних підприємств. Сформульовано напрямки розвитку для логістичних компаній України відповідно до сучасних тенденцій ринку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розгляд питання змін бізнес-моделей логістичних компаній, визначення напрямків їх трансформацій у контексті сучасних умов зовнішнього середовища.

Related by autor

25 publications found

2023
Journal article

Патентна Активність Українських Підприємств в Контексті Їхньої Інноваційної Діяльності

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova

2022
Journal article

Шляхи Забезпечення Прибутковості Підприємства в Умовах Нестабільного Середовища

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Inna Tsilitsinska, Halyna Makhova

2022
Journal article

Перспективи Використання Штучного Інтелекту в Підприємництві

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova, Valentyna Vostriakova

2010
Journal article

Тенденції Розвитку Кластерних Утворень в Україні та Світі: Порівняльна Характеристика

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova, O. Pankovetskyi

2019
Journal article

Рекрутинг у Консалтингових Компаніях у Контексті Зміни Поколінь

Publisher: Бізнес Інформ

Authors: Halyna Makhova, Viktoriia Panasyuk

2008
Journal article

Стратегічні Альянси Підприємств в Україні: Передумови Формування та Перспективи Розвитку

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova

2022
Journal article

Штучний Інтелект в Підприємництві: Можливості та Перспективи Використання

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova, Valentyna Vostriakova

2019
Journal article

Особливості Навчання Студентів-Представників «Покоління Z»

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova, Viktoriia Panasyuk

2021
Journal article

Діджитал-Трансформація Діяльності Страхових Компаній в Україні

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova, Anna Kolomoiets

2010
Journal article

Проблеми Управління Нематеріальними Активами в Стратегічних Альянсах Підприємств

Publisher: Вісник

Authors: Halyna Makhova, Oksana Melnyk