Journal article

Використання Он-Лайн Інструментів для Оцінювання Поточної Успішності Студентів

Year:

2016

Published in:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors:

он-лайн інструменти
оцінювання
тестування
Moodle
групові проекти
Google+

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій забезпечує широкі можливості їх використання у освітньому процесі та внесення нової складової у традиційні методи навчання та оцінювання успішності студентів. Серед основних трендів, що визначатимуть розвиток освітніх інформаційних технологій у найближчі роки, експерти називають такі: комп’ютеризовані, цифрові класи, в яких активно використовуватимуться різні прилади (планшети, інтерактивні дошки, електронний папір і т.д.); гейміфікація (гра — основний метод навчання); відкритість інформації (поширення МООС, відкритість курсів провідних навчальних закладів світу). Такі умови вимагають впровадження інноваційних елементів у традиційні освітні програми, використання он-лайн інструментів при підготовці фахівців на всіх формах навчання. Використання он-лайн інструментів при підготовці фахівців з економіки має кілька суттєвих переваг, серед яких: полегшення комунікації між викладачем і студентами; різноманітність форм контролю знань; об’єктивність оцінювання; підсилення дисциплінованості студентів та деякі інші.

Other publications by

25 publications found

2023
Journal article

Патентна Активність Українських Підприємств в Контексті Їхньої Інноваційної Діяльності

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova

2022
Journal article

Шляхи Забезпечення Прибутковості Підприємства в Умовах Нестабільного Середовища

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Inna Tsilitsinska, Halyna Makhova

2022
Journal article

Перспективи Використання Штучного Інтелекту в Підприємництві

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova, Valentyna Vostriakova

2010
Journal article

Тенденції Розвитку Кластерних Утворень в Україні та Світі: Порівняльна Характеристика

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova, O. Pankovetskyi

2019
Journal article

Рекрутинг у Консалтингових Компаніях у Контексті Зміни Поколінь

Publisher: Бізнес Інформ

Authors: Halyna Makhova, Viktoriia Panasyuk

2008
Journal article

Стратегічні Альянси Підприємств в Україні: Передумови Формування та Перспективи Розвитку

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova

2022
Journal article

Штучний Інтелект в Підприємництві: Можливості та Перспективи Використання

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova, Valentyna Vostriakova

2019
Journal article

Особливості Навчання Студентів-Представників «Покоління Z»

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova, Viktoriia Panasyuk

2021
Journal article

Діджитал-Трансформація Діяльності Страхових Компаній в Україні

Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Authors: Halyna Makhova, Anna Kolomoiets

2010
Journal article

Проблеми Управління Нематеріальними Активами в Стратегічних Альянсах Підприємств

Publisher: Вісник

Authors: Halyna Makhova, Oksana Melnyk