Journal article

Міфологічна Подорож Героя як Ініціація в Поемі «Мазепа» Дж. Г. Байрона

Year:

2021

Published in:

Закарпатські філологічні студії

Authors:

міф
міфологема
ініціація
подорож
становлення
інтерпретація

У статті на матеріалі поеми «Мазепа» Дж. Г. Байрона розглянуто міфологічний підтекст ініціації головного героя. Ініціаційний міф оприявнений на композиційно-сюжетному рівні художнього твору та включає основні його складники, такі як покидання домівки, перебування в міфологічних топосах лісу, пустелі, річки, проходження випробувань, за якими слідують становлення героя та визнання його ініціації суспільством – Мазепа стає гетьманом України. Міфологема подорожі є невід’ємним формувальним чинником процесу ініціації, слугує доказом існування міфологічного коду поеми та уможливлює нову інтерпретацію традиційного сюжету. Міф є однією з найдавніших форм осмислення та усвідомлення дійсності, оскільки за допомогою нього людина намагається пояснити свою сутність і категорії свого буття. У літературному творі міф імітується в організації художньої дійсності або інтерпретується. Посутнє місце під час аналізу міфу посідає його співвіднесеність із ритуальними та обрядовими дійствами. Ініціаційні міфи тісно пов’язані з міфологемою подорожі, одним із сюжетотворчих елементів літератури, що перейшов із фольклорних оповідей, отже, коріниться в міфі. Подієва основа поеми актуалізована через міфологему подорожі, що виражена у хронотопі дороги, шляху, на якому головний герой зустрічається з перешкодами, долає їх та переходить на новий етап дорослішання і внутрішнього становлення. Обов’язковим елементом ініціації є визнання завершеності процесу суспільством або оточуючими, які стверджують перехід юнака в доросле життя. В поемі ця подія зафіксована в набутті головним героєм статусу гетьмана України, що є найвищим визнанням серед козацтва. Ініціаційна структура поеми посутньо зміщує акценти інтерпретації образу Мазепи, а саме від романтичного героя до міфологічного, який зміг подолати виклики долі та забезпечити перехід на новий етап свого екзистенційного буття.

Related by autor

10 publications found

2023
Conference proceedings

Гіпертекст Як Нова Форма Текстотворення В Літературі

Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Authors: Hanna Kniaz

2022
Conference proceedings

Рецепція Античності в Англійській Літературі

Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Authors: Hanna Kniaz

2016
Conference proceedings

Концепція «Кокоро» в Спартанських Освітньо-Виховних Умовах Японії

Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Authors: Hanna Kniaz

2020
Journal article

Change in the Biomechanical Characteristics of Running as a Result of an Individual 1-Year Program for Training an Elite Athlete With Visual Impairment for Paralympic Games

Publisher: Physiotherapy Quarterly

Authors: Hanna Kniaz, Zhanneta Kozina, Olena Chaika, Ivan Prokopenko, Vadym Zdanyuk, Andrii Chernozub, Yurii Shkrebtii, Yana Romantsova

2020
Journal article

Comparative Biomechanical Characteristics of One-Arm Hang in Climbing for Beginners and Qualified Athletes

Publisher: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Authors: Hanna Kniaz, Sergii Kozin, Danil Safronov, Zhanneta Kozina, Olexsii Proskurnia, Kostiantyn Prontenko, Olena Lahno, Volodymyr Goncharenko, Alexandr Kholodniy

2021
Book Chapter

«Мінотавріана» ХХІ Століття: Осучаснене Минуле чи Трансформація Теперішнього (на Матеріалі Роману С. Шеррілла «Мінотавр Вийшов Покурити»)

Publisher: Посвіт

Authors: Hanna Kniaz

2020
Journal article

Poetics of Imagery in the Novel “Animal Farm” by G. Orwell

Publisher: Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Authors: Hanna Kniaz, Anastasiia Ilchenko

2021
Journal article

Conditions for Forming Future Language Teachers’ Lexical Competence in Pandemic Times

Publisher: Amazonia Investiga

Authors: Hanna Kniaz, Violetta Panchenko, Liudmyla Bakhmat, Tetiana Sobchenko

2021
Journal article

English Trainee Teachers’ Perspective on Soft Skills Development in Ukraine

Publisher: Arab World English Journal

Authors: Hanna Kniaz, Olena Chukhno

2020
Journal article

The Influence of Results in Various Types of Climbing on the Result in the Olympic Climbing Combined at the 2018 World Cup (men)

Publisher: Journal of Physical Education and Sport

Authors: Hanna Kniaz, Zhanneta Kozina, Nastasya Uvarova, Olga Kabanska, Maryna Kochina, Andrii Chernozub, Oleg Kochin, Ivan Prokopenko, Yurii Shkrebtii, Vadym Zdanyuk, Vadim Altukhov

You have reached the end of the list