MA Thesis

Вплив Ціннісних Характеристик Працівників Медичних Закладів Сокальського Району Львівської Області на Їхнє Ставлення до Реформи Системи Охорони Здоров’я

Year:

2021

Published in:

Kyiv School of Economics
медична реформа
цінності виживання і самовираження
працівники закладів охорони здоров’я

В Україні, попри запит на зміни у системі охорони здоров’я, низький рівень довіри до медичної реформи, що створює ризики для імплементації цих змін. Поряд з періодичними соціологічним дослідженнями ставлення громадян до реформи системи охорони здоров’я, прогалиною є відсутність соціологічних опитувань серед працівників медичних закладів, як безпосередніх учасників трансформації системи і тих, від кого залежить процес імплементації реформи. З огляду на те, що системні зміни у країні тісно пов’язані з цінностями громадян, нашим питанням до дослідження було, чи спостерігається кореляція між ціннісними характеристиками працівників медичних закладів і їхньою схильністю підтримувати чи блокувати реформу системи охорони здоров`я. Наше дослідження - case study з аналізом категорійних змінних, а саме вік і виконувана у закладі функція та відповіді на запитання щодо ставлення респондентів до медичної реформи і запитання, щодо ціннісних характеристик працівників. Грунтуючись на проведених дослідженнях ми виявили, що між працівниками заклідів охорони здоров’я, що виконують різні функції є суттєві відмінності у баченні цілей медичної реформи. Лікарі і медичні сестри бачать цілями реформи збільшення тривалості життя і якості надання медичних послуг. Працівники підрозділів, що виконують адміністративні і господарські функції схильні вважати ціллю реформи зростання заробітку працівників. Разом з тим, незалежно від виконуваної у закладі функції, працівники були одностайні, щодо того, що ключовим у впровадженні медичної реформи є матеріально-технічне забезпечення закладів. Серед респондентів переважали цінності виживання. Ми відслідкували кореляцію між зниженням віку і рухом від цінностей виживання до цінностей самовираження. Також прослідковувалась кореляційна залежність зі зростанням впливу на прийняття рішень у закладі від цінностей самовираження, до цінностей виживання, що підтверджує гіпотезу: трансформація медичної системи в Україні блокується через відсутність одного з трьох компонентів, а саме цінностей самовираження.