MA Thesis

Прогнозованість Системи Оплати Праці Державних Службовців як Чинник Їх Мотивації

Year:

2021

Published in:

Kyiv School of Economics
державна служба
мотивація
політизація
NWS
NPM
оплата праці

Суспільний запит на якісну та висококваліфіковану державну службу спричинив багато викликів для системи державного управління. Необхідні зміни у принципах та підходах до управління державою розпочинаються із вмотивованих, деполітизованих фахівців, здатних якісно виконувати покладені на них завдання. Одним із ключових чинників формування такої мотивації є прогнозована система заробітної праці державних службовців. Відсутність стабільності і передбачуваності у компенсації праці, натомість, призводить до низької якості державного управління та політизації. У даній роботі проаналізовано механізми політизації державної служби через оплату праці шляхом дослідження нормативно-правової бази, відповідно до якої здійснюється розрахунок заробітної плати держслужбовців та глибинних інтерв'ю з державними службовцями стосовно їх мотивації.