MA Thesis

Дотримання Права на Справедливий Суд Під Час Проведення Судового Засідання у Дистанційному Режимі

Year:

2021

Published in:

Kyiv School of Economics
право на справедливий суд
дистанційна участь в судових засіданнях
ефективність та практичність
справедливе правосуддя
доступ до суду
EasyCon

Після запровадження в Україні на час карантину механізму дистанційної участі сторін в судовому засіданні постало питання дотримання основоположного права на справедливий суд. З однієї сторони, такий інструмент ставить під сумнів гарантії права людини на справедливий суд, однак з іншої сторони, ймовірно, позитивно впливає на ефективність здійснення правосуддя, а також допомагає боротись зі споконвічними проблемами судової системи. На основі глибинних інтерв’ю з представниками класичних юридичних професій було встановлено, що насправді порушень права на справедливий суд від самого факту участі особи в судовому засіданні дистанційно немає. Така можливість навпаки покращує (розширює) доступ громадян до справедливого суду, а також певним чином підвищує ефективність правосуддя на практиці. І хоча можуть існувати розумні обмеження щодо застосування такого інструменту на постійній основі, його користь як для системи правосуддя загалом, так і для учасників судових справ зокрема є беззаперечною, тому він потребує нормативного удосконалення та продовження дії, в тому числі й після завершення карантину, спричиненого респіраторною хворобою COVID-19.