MA Thesis

Діяльність Центрів Розвитку Кар’єри у Закладах Вищої Освіти України: Прогалини та Шляхи Їх Вирішення

Year:

2021

Published in:

Kyiv School of Economics
університетські центри розвитку кар'єри
кар'єрні послуги
кар'єрне консультування
перехід від навчання до роботи
молодіжна зайнятість

Внесок кар'єрних центрів у закладах вищої освіти України до вирішення проблем молодіжної зайнятості залишається незначним, кар'єрні центри функціонують не усіх університетах і загалом мають мало впливу на зайнятість студентів і випускників, незважаючи на наявність нормативних документів, що ставлять завдання перед ними і регулюють їхню діяльність. Ця робота досліджує питання того, які прогалини існують у діяльності центрів розвитку кар'єри щодо сприяння переходу студентства до роботи. Ґрунтуючись на аналізі глибинних інтерв'ю з фахівцями кар'єрних центрів та аналізі нормативних документів, ми виявили основні чинники, які можуть обумовлювати взаємозв'язок між діяльністю відповідних підрозділів та успішним переходом студентства від навчання до роботи: система KPI в роботі центрів, якісні характеристики працівників, рівень залученості центрів до індивідуального кар'єрного консультування, джерела фінансування підрозділів та рівень підтримки з боку адміністрації й взаємодії з іншими структурними підрозділами всередині університету.