MA Thesis

Чинники Радикалізації на Вулицях: Механізми Взаємодії з Право-Радикальними Рухами

Year:

2021

Published in:

Kyiv School of Economics

Authors:

радикалізація
праворадикальні рухи
соціальні механізми
процесуальний підхід

Робота демонструє проблематику дослідження динаміки процесу радикалізації українськими ультраправими рухами у контексті взаємодії з поліцією. Основним завданням роботи є окреслити та визначити основні чинники, що стимулюють до застосування насилля праворадикальними організаціями. Ключовою дослідницькою ціллю є визначити за яких умов Азовський рух та організація С14 будуть використовувати насилля задля політичних цілей. В основі лежить апробація використання якісно-кількісних методів, зокрема біномінальної моделі для врахування проблеми вивчення довготривалих епізодів суспільно-політичних рухів. Результатами роботи є визначення спільних для українських праворадикальних рухів факторів радикалізації супроти поліції та визначення рекомендацій для зменшенню їхнього впливу.