MA Thesis

Бар’єри Для Використання Жінками Безоплатних Медичних Послуг Лікарів з Питань Жіночого Здоров’я

Year:

2021

Published in:

Kyiv School of Economics
безоплатна медична допомога
маршрут пацієнтки
жіноче здоров'я
сімейний лікар
лікар-гінеколог.

Цим дослідженням ми намагаємося відповісти на питання, чому жінки не в повному обсязі користуються безоплатними медичними послугами, які їм надає держава в частині жіночого здоров'я. За допомогою методу відстеження процесів ми здійснили припущення, на якому етапі маршруту пацієнтки від сімейного лікаря до лікаря-гінеколога виникають бар'єри. Для підтвердження чи спростування наших припущень ми провели 11 фокус-груп у м. Вінниця та м. Іршава Закарпатської області, з якими обговорили їхній маршрут та деталізували процеси, які відбуваються на кожному етапі. Щоб враховувати вікові та регіональні особливості ми розподілили вибірки на групи за віковою ознакою. Також вибірки були розподілені групи за місцем проживання та наявністю чи відсутністю гінекологічної патології. Дослідження показало, що бар'єри для отримання безоплатної гінекологічної допомоги на різних етапах маршруту пацієнтки існують.